ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับครอบครัว "คิงบางกอก อินเตอร์เทรด"
dot
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
การรับประกันสินค้า
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ระบบสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

QR Code
EuroxChannelข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับครอบครัว
"คิงบางกอก อินเตอร์เทรด"

บจ. คิงบางกอก อินเตอร์เทรด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ด่วน!

 

JOIN US

 

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้ผลิตและนำเข้า เครื่องมือช่างเฟอร์นิเจอร์, เครื่องมืออุตสาหกรรม, เครื่องมือลม, เครื่องมือไฟฟ้า, และเครื่องมือเกษตร ที่ทันสมัยจากต่างประเทศมานานกว่า 16 ปี ภายใต้แบรนด์ EUROX Fireball, KING, RED KING, และ PUD กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตราดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(อัพเดทล่าสุดวันที่ 21 มิถุนายน 2561)
กดที่ชื่อตำแหน่งเพื่อสมัครงานผ่านเว็บไซต์ www.jobthai.com

1. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ — 1 อัตรา

รายละเอียด
 • บริหารจัดการตารางนัดหมาย การประชุม จัดการประชุมกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
 • ประสานงานหน่วยงานต่างๆ โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงาน และทำ Presentation ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนให้ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารเฉพาะเรื่อง
 • พิมพ์และเตรียมเอกสารและรายงานที่เป็นความลับ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จัดการและเก็บข้อมูลรวมทั้งระบบงานเอกสาร
 • เป็นตัวแทนของผู้บริหารในงานสังคม และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บริหาร พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ถีงปัญหาและสรุปผล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายใน / ภายนอกได้อย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น ทันโลก ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างชำนาญ เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ผู้จัดการฝ่ายขายหน้าร้าน / ออนไลน์ — 1 อัตรา

รายละเอียด
 • ควบคุมกำกับ ดูแล แผนงานด้านการขาย
 • กำหนดเป้าหมายยอดขายประจำปี
 • กำหนดวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายสินค้า
 • ดูแลทีม พนักงานขายในส่วนที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลสถานะการแข่งขันของคู่แข่งและแนวทางพัฒนาการขายที่รับผิดชอบ
 • สรุปรายงานยอดขายประจำเดือน พร้อมปัญหาและอุปสรรค และนำเสนอแนวทางแก้ไข
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 28 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขายและการตลาด E-Commerce
 • มีภาวะผู้นำและการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • เป็นผู้ที่มีทัศนคติบวก ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะการบริหารงาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและการตลาด
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายสินค้าต่างประเทศ — 1 อัตรา

รายละเอียด
 • ดูแลแผนงานด้านการขาย
 • กำหนดวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนการขายสินค้า
 • ดูแลทีมพนักงานขายและช่างซ่อม
 • วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการแข่งขันของคู่แข่งและแนวทางพัฒนาการขายที่รับผิดชอบ
 • สรุปรายงานยอดขายประจำเดือน ยอดซ่อมสินค้า ปัญหาและอุปสรรค
 • สามารถออกตลาดต่างจังหวัดได้ทุกภูมิภาค
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 37 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเชิงรุก มุ่งมั่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีบุคคลค้ำประกันที่น่าเชื่อถือ

4. หัวหน้างานสรรหาและฝึกอบรม — 1 อัตรา

รายละเอียด
 • วางแผนการสรรหาบุคลากร ตามช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย
 • ประสานงานหน่วยงานสถานศึกษา และเวปไซต์สมัครงาน
 • จัดทำ Time Attendance ได้อย่างชำนาญ ครบวงจร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ระเบียบข้อบังคับการทำงาน
 • จัดทำและสรุปผลรายงานการสรรหาพนักงาน การรายงานความเป็นไปในการสรรหาแต่ละเดือนพร้อมสถิติต่อที่ประชุมประจำเดือน
 • จัดทำแบบประเมินผลพนักงานทดลองงานตามกระบวนการ
 • จัดทำTraining need survey กับทุกแผนก/ฝ่าย และจัดการฝึกอบรม พนักงานตามแผน Training need ประจำปีทั้งภายใน ภายนอกให้ครบ กระบวนการ
 • วางแผนการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมให้นำมาใช้ประโยชน์ ต่อบริษัทได้เป็นจริง
 • ติดตามการประเมิผลการฝึกอบรมของ ทุกแผนก ทุกฝ่าย พร้อมสรุปลง Action Plan และ Management Review
 • จัดทำกระบวนการสรรหาและฝึกอบรม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต วีซ่า WORK PERMIT และการต่ออายุ 90 วันต่างด้าว
 • ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกำประการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ อดทนในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในตระกูล Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้งานระบบ HRMI ได้ดี ครบและเต็มรูปแบบ
 • สามารถทำงานเกี่ยวกับระบบงาน Time Attendance ได้คล่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติบวก

5. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ — 1 อัตรา

รายละเอียด
 • ดูแล ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน แก้ไข ยกเลิกขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM),วิธีปฏิบัติงาน (WI) และแบบฟอร์ม (FM) ในทุกฝ่ายให้ถูกต้อง ทันสมัยโดยให้ขึ้นทะเบียนก่อนวันบังคับใช้เอกสาร
 • วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน/ภายนอก ประสานงานกับที่ปรึกษาภายนอกเข้าอบรมข้อกำหนด ISO9001:2015 และการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สรุปรวบรวม CAR/OB ที่เกิดจากการตรวจติดตาม เป็นเจ้าภาพในการติดตามการแก้ไขและป้องกันร่วมกับฝ่ายที่ได้รับ ให้ปิดได้ภายใน 20วันทำงานตามKPIประจำฝ่าย
 • จัดเตรียมการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร กำหนดวัน ประสานงานทุกฝ่ายและผู้บริหาร รวมถึงจัดหัวข้อ ลำดับในการPresentงานทุกฝ่าย
 • เข้าร่วมประชุมประจำเดือนต่าง ๆ จัดเตรียมการ Present ในวาระต่าง ๆ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 26 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงาน (PM), ขั้นตอนปฏิบัติงาน (WI), แผนผังแสดงลำดับการทำงาน (Flow Chart)
 • มีทักษะในการแก้ไข CAR ภายในองค์กร ดูแลควบคุมระบบเอกสาร รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานในองค์กรได้ดี
 • มีความรู้เรื่อง 5 ส. และไคเซ็น (Kaizen) สามารถนำมาปฏิบัติได้
 • มีทักษะในการประสานงานได้ดี
 • มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี สามารถสื่อสารให้ผู้บริหารเข้าใจได้อย่างชัดเจน
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) — 1 อัตรา

รายละเอียด
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
 • แนะนำบริการเว็บไซต์ และโฆษณาออนไลน์ในเว็บต่าง ๆ
 • ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ติดตามคำสั่งซื้อ ตามรายชื่อลูกค้าที่บริษัทฯ กำหนดให้
 • รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่
 • รับผิดชอบเป้าหมายการขายของในแต่ละเดือน บริหารยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายในแต่ละเดือน
 • แจ้งโปรโมชั่น และสินค้าใหม่ ๆ ที่บริษัทฯ ประกาศใช้ให้ลูกค้าได้รับทราบ
 • วิเคราะห์ผลการทำงาน พัฒนา และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้สือสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในลักษณะเชิงรุก มุ่งมั่น มีทักษะ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตระกูล Microsoft Office ได้ดี

7. พนักงานขายออนไลน์ — 1 อัตรา

รายละเอียด
 • ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทาง Online เพื่อให้ความรู้สินค้าและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่น และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ประสานงานกับฝ่ายขายในกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนและการกระตุ้นยอดขาย
 • เขียนใบสั่งขายเมื่อได้รับ Orderกับลูกค้าและส่งข้อมูลให้กับธุรการประสานงานขาย ในการรับเคลม เปลี่ยน หรือซ่อมสินค้า
 • ติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย และะต่อยอดการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ติดตามตรวจสอบปรับปรุง กิจกรรมการตลาดและงานส่งเสริมการขาย วิเคราะห์ข้อมูลงานด้านการตลาด
 • ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 26 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากทำงานในกลุ่มธุรกิจฮาร์ดแวร์โมเดิร์นเทรดเครื่องมือช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. พนักงานคลังสินค้า — หลายอัตรา!

รายละเอียด
 • จัดสินค้าแพ็คสินค้าลงกล่อง พร้อมทั้งเช็คสินค้า,ถ่ายรูปให้ถูกต้องตามบิลจัดสินค้า
 • โหลดสินค้า ขึ้น-ลงจากรถ
 • การจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
 • รัดกล่องและจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่รอส่ง(สินค้าส่งต่างจังหวัด)
 • รับสินค้าจากซัพพลายเออร์และจากต่างประเทศจัดเก็บเข้าคลังตามมาตราฐานกำหนด
 • ตรวจเช็คยอดสต๊อกสินค้า คลังใหญ่และคลังโป๊ะ
 • ดูแลและครวจเช็ครถกะบะขนส่งสินค้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีร่างกายแข็งแรง สามารถยกสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

9. พนักงานขนส่ง — หลายอัตรา!

รายละเอียด
 • จัดสินค้าและแพ็คสินค้าลงกล่อง พร้อมทั้งเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามบิลจัดสินค้า
 • โหลดสินค้าขึ้น-ลงจากรถ ตามรายการสินค้าส่งของแต่ละวัน
 • ตรวจเช็คยอดสต็อกสินค้าในคลัง
 • วิ่งงานเอกสาร เก็บเช็ค ส่งไปรษณีย์ และส่งสินค้าด่วน
 • ติดรถขนส่งสินค้า
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีร่างกายแข็งแรง สามารถยกสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • มีประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • มีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • วันหยุดตามเทศกาล วันลาพักผ่อน
 • เบี้ยขยัน 
 • มีที่พักอาศัย
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์  ทำงานทุกเสาร์ได้ วันละ 500 + เบื้ยขยัน อีก 500 = 1,500  บาท / เดือน
 • ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฟรีตลอดทั้งปี
 • เงินพิเศษช่วยงานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
 • เงินพิเศษช่วยงานแต่งงาน

เอกสารประกอบใช้สมัครงาน

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์งาน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ตำแหน่ง Web Admin ส่งผลงานมาให้ดูก่อน พิจารณาเรียกสัมภาษณ์

***มีบุคคลค้ำประกันที่น่าเชื่อถือ***

 

สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ hr1.kbi@gmail.com
LINE ID: hr.kbi

หรือโทร 02-509-3850 ต่อ 142, 086-461-8780

(ติดต่อคุณกุ๊ก, คุณเอื้อง หรือคุณเฟิร์น ฝ่าย HR)

 

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด

MAP TO KBI

 • 541, 543, 545 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 • ดูบน Google Maps
 • สามารถเดินทางมายังบริษัทฯ ได้ด้วยรถประจำทางสาย 26, 95, 95ก, 150, 520, 554 ลงที่ป้ายการเคหะรามอินทรา กม.4 หรือซอยมัยลาภ (ฝั่งตรงข้าม)